RNDr. Karel Vaculík

Bakalářská práce

Převod české věty na strukturu predikát-argument

Translation of Czech Sentences to Predicate-Argument Structures
Anotace:
Práce pojednává o predikátově-argumentové struktuře v přirozeném jazyce. V úvodu je k nalezení stručný popis některých zahraničních datových zdrojů a nástrojů, které s touto strukturou souvisí. Nejpodstatnější část práce však tvoří popis navrženého modulu pro syntaktický analyzátor Synt z Laboratoře zpracování přirozeného jazyka na FI MU, který realizuje převod české věty na predikátově-argumentovou …více
Abstract:
This thesis deals with the predicate-argument structure in natural language. In the introduction of the thesis, a brief description of some foreign data resources and tools related to this structure can be found. The most important part, however, is a description of the designed module for the parser Synt (developed in the NLP laboratory at FI MU) which implements transfer of Czech sentence into a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky