Eliška Cermanová

Bakalářská práce

Vliv vzdělání a výše příjmu na soukromé výdaje do zdravotní péče

Effects of education and income on private health care expenditures
Anotace:
Cílem práce je zjistit, jak úroveň vzdělání a výše příjmu ovlivňují soukromé výdaje na zdravotní péči. Soukromými investicemi je chápáno takové zboží či služba, která není zcela hrazena zdravotními pojišťovnami. Teoretická část se zabývá teorií lidského kapitálu, poptávkou po zdravotní péči, investicemi do zdraví a vzdělání a příjmem. Na základě závěrů studie poptávky po zdraví M. Grossmana, poznatků …více
Abstract:
The paper aims to discover how the level of education and income affect private health care expenses. The term “private investments” means such goods or services that are not fully reimbursed by health insurance companies. The theoretical part focuses on human capital theory, healthcare demand, investments into health and education, and income. Based on results of M. Grossman’s concepts of the health …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2019
  • Vedoucí: Zdeněk Chytil
  • Oponent: Lukáš Augustin Máslo

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78329