Veronika BAUEROVÁ

Bakalářská práce

Počítačová grafika pro podporu výuky

Computer graphics for education support
Anotace:
Cílem bylo přiblížit základní problematiku v oblasti dvourozměrné počítačové grafiky. V první části práce šlo především o pochopení rozdílu mezi dvěma základními druhy počítačové grafiky. Jedním z cílů této bakalářské práce je vysvětlení pojmů souvisejících s tímto tématem.Součástí této práce je také kapitola věnovaná světlu a barvám. Na závěr jsou popsány jednotlivé grafiky.
Abstract:
Purpose of this bachelor work is to come nearer to dilemma regarding area of two-way computer graphics. The first part of work regards understanding of diference between two basic kinds of computer graphics. One of the aims of this bachelor work is also explanation of basic terms connected with this topic. Part of this bachelor work is also chapter dedicated to lights and colours. In conclusion there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2011
Identifikátor: 33900

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Kocur, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAUEROVÁ, Veronika. Počítačová grafika pro podporu výuky. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Přírodovědná studia / Informatika se zaměřením na vzdělávání