Theses 

Životní styl pedagogů mateřské školy – Bc. Simona Zámečníková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Simona Zámečníková

Bakalářská práce

Životní styl pedagogů mateřské školy

Lifestyle of teachers in nursery school

Anotace: Tématem této bakalářské práce je životní styl pedagogů mateřských škol. Cílem práce bylo zjistit, jaký je životní styl pedagogů mateřských škol. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je pomocí odborné literatury popsána problematika životního stylu (výživa, pohyb, spánek, kouření, alkohol…) a zdraví. Teoretická část se také věnuje předškolním pedagogům a dětem předškolního věku. V praktické části je pomocí dotazníku zkoumán životní styl pedagogů mateřských škol. Práce je určena především pro pedagogy mateřských škol, ale i pro studenty učitelství pro MŠ a širší veřejnost, kterou tato problematiky zajímá a přináší jim zajímavé poznatky o tom, jaký vlastně je životní styl pedagogů mateřských škol a jaký vliv má na děti v mateřské škole.

Abstract: The topic of this Bachelor thesis is Lifestyle of teacher in nursery school. The purpose was to find out, what is lifestyle of teachers in nursery school. Work is divided into two parts- theoretical and practical. In theoretical part is per professionally literature described lifestyle (nutrition, movement, sleeping, smoking, alcohol…) and health. Theoretical part is about teacher in nursery school and child in preschool age too. In practical part is per questionnaire research lifestyle of teachers in nursery school. Work is determine primarily for teachers in nursery school or students of teaching in nursery school and for public, which is interested in this topic and bring them interesting information about lifestyle of teachers in nursery school and his influence on children in nursery school.

Klíčová slova: zdraví, pedagogové mateřských škol, mateřská škola, životní styl, výživa, pohyb, životní návyky, health, teachers of nursery school, kindergarten, lifestyle, nutrition, exercise, lifestyle habits

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniela Jonášová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 13:42, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz