Bc. Dávid Kaya

Diplomová práce

Feedback driven development

Feedback driven development
Anotace:
Cieľom tejto práce je preskúmať a porovnať existujúce metódy pre zber, ukladanie a analýzu spätnej väzby v korporátnom prostredí, návrh firemných procesov pre analýzu spätnej väzby, vyhodnotenie týchto procesov a porovnanie a popísanie nástrojov pre zber spätnej väzby v YSoft SafeQ Mobile Terminal.
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to examine and compare existing methods to gather, store and analyze feedback in enterprise environment, propose company processes for feedback analysis, evaluate those processes and, compare and describe tools for analytics collection in YSoft SafeQ Mobile Terminal.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Andrij Stecko, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vlasta Šťavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace