David Křenek

Bakalářská práce

Optimalizace internetové propagace pomocí PPC reklamy a SEO ve firmě Evisnet.cz

Optimization of Internet Marketing Promotion by PPC Advertising and SEO in Company Evisnet.cz
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá vliv optimalizace internetového marketingu skrze metody optimalizace pro vyhledávače a propagace pomocí PPC reklamy u konkrétní firmy. Práce se v teoretické části zaměřuje na rozbor tématu a popis hlavní problematiky, ve které je čtenář seznámen se základními pojmy a využívanými postupy. Praktická část dále tyto poznatky aplikuje do praxe na konkrétní projekt. Uvedeny jsou postupy …více
Abstract:
The bachelor thesis explores the influence of internet marketing optimization through methods of search engine optimization and promotion through PPC advertising on real company. The theoretical part is focused on analysis of the topic and description of the main issues in which the reader is familiar with the basic concepts and used procedures. The practical part applies this knowledge into practice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016
Zveřejnit od: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Křenek, David. Optimalizace internetové propagace pomocí PPC reklamy a SEO ve firmě Evisnet.cz. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika