Bc. Jakub Himlar

Bakalářská práce

Optimalizace webové stránky firmy pro vyhledávače

Search engine optimization of the company's website
Anotace:
Podniky často usilují o zvýšení viditelnosti svých webových stránek, aby mohly oslovit širší spektrum návštěvníků, zákazníků a klientů, a tak zůstaly co nejúspěšnější. Výsledky vyhledávání získané jiným způsobem než reklamou jsou kategorizovány jako „organické“. Pro lepší viditelnost webových zdrojů v kategorii tohoto organického vyhledávání se doporučují techniky SEO, neboli optimalizace pro vyhledávače …více
Abstract:
Companies often strive to increase the visibility of their websites so that they can attract a wider range of visitors, customers and clients and thus remain as successful as possible. Search results obtained in a way other than advertising are categorized as „organic“. For better visibility of web resources in the category of this organic search type, SEO – search engine optimization – techniques …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/eli31/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Martin Klepek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné