Kamila Kubíková

Bachelor's thesis

Návrh marketingového mixu a doporučení pro Tatsuno Europe a.s.

Marketing Mix of the Tatsuno Europe a.s.
Abstract:
Práce se zabývá problematikou marketingového mixu společnosti TATSUNO EUROPE a.s. První část je věnována teoretickým východiskům marketingu, marketingového mixu, analýzám makroprostředí a mikroprostředí a SWOT analýze. Druhá část pak využívá teoretických poznatků k vytvoření jednotlivých analýz. Na základě všech vytvořených analýz je předložen návrh a doporučení nového marketingového mixu.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the marketing mix of the TATSUNO EUROPE a.s. The first part describes the theoretical starting points of marketing, marketing mix, analyzes of macro-environment and micro-environment and SWOT analysis. The second part uses the theoretical knowledge to create individual analyzes. Based on all created analyzes, a new marketing mix proposal and recommendations.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2019
  • Supervisor: Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petr Krejčíř

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKADEMIE STING