Bc. Terézia Šulganová

Bakalářská práce

Logická analýza angličtiny pomocí TIL

Logical Analysis of English using TIL
Anotace:
Bakalárska práca pojednáva o metódach logickej analýzy češtiny a predstavuje riešenia a implementáciu daných metód pre logickú analýzu anglického jazyka. Na začiatku práca zhŕňa najdôležitejšie myšlienky transparentnej intenzionálnej logiky (TIL). Práca ďalej rozoberá všetky časti procesu logickej analýzy. V jednej časti stručne popisuje morfologickú analýzu. Ďalej sa práca zameriava na syntaktický …více
Abstract:
This bachelor’s thesis discusses methods used for logical analysis of Czech language and introduces solutions and implementation of these methods for logical analysis of English language. From the be- ginning the thesis reviews the most important ideas of Transparent Intensional Logic (TIL). The following part approaches whole process of the mentioned analysis. One part is dedicated to the brief outline …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka