Bc. Martin Černý

Diplomová práce

Mapování toku hodnot ve společnosti Meopta - optika s.r.o.

Value Stream Mapping in the Company Meopta - optika s.r.o.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na mapování hodnotového toku výrobku ve společnosti Meopta - optika, s.r.o. Teoretická část je východiskem pro zpracování praktické části a věnuje se zpracování základních pojmů týkající se oblasti průmyslového inženýrství, štíhlé filozofie a mapování hodnotového toku. Analytická část se zaměřuje na popis současného stavu montáže produktu XY. V rámci projektové části je …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on mapping the value stream of product in Meopta - optika, s.r.o. A theoretical part is the foundation for the practical part and it is focused on procesing of literary origins concerning to a industrial engineering, lean philosophy and value stream mapping. The analytical part deals with the current state of assembly product XY. In the project part of my work are created …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Veronika Šišková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Černý, Martin. Mapování toku hodnot ve společnosti Meopta - optika s.r.o.. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Průmyslové inženýrství