Bc. Pavel BUŠEK

Diplomová práce

Prostorové šíření tepla v kovech

Spatial Heat Propagation in Metals
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na prostorové šíření tepla v kovových materiálech. Teoretická část uvádí popis základních termodynamických pojmů, vysvětluje základní termodynamické zákony a popisuje možnosti sdílení tepla. Praktická část je rozdělena do tří částí, kde první je zaměřena na návrh a realizaci měření fyzikálních vlastností důležitých pro přenos tepla. Druhá část se věnuje návrhu a realizaci …více
Abstract:
This master thesis is focused on spatial heat transfer inside metals. The theoretical part deals with base terms of thermodynamics, explains fundamental laws of thermodynamics and describes classification of heat transfer. The practical part is divided into 3 sections. The first one aims to design and execute measurements of significant physical characteristics relevant for heat transfer. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Hamar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUŠEK, Pavel. Prostorové šíření tepla v kovech. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná elektrotechnika / Aplikovaná elektrotechnika