Mgr. Jakub Palkovič

Master's thesis

Sociální exkluze homosexuálů v ČR

Social exclusion of homosexuals in the Czech republic
Abstract:
Diplomová práce „Sociální exkluze homosexuálů v ČR“ se snaží nalézt odpovědi na otázku, zda se homosexuálové cítí vyloučeni ze společnosti v České republice. Práce pojednává o homosexualitě a postoji heterosexuální společnosti k ní z pohledu historie, medicíny a sociologie. Sociální vyloučení homosexuálů je zkoumáno ve čtyřech dimenzích: sociální, ekonomické, politické a symbolické tak, aby bylo možné …more
Abstract:
Graduation thesis „Social exclusion of homosexuals in the Czech republic“ is trying to find answer for question, if homosexuals feel, they are excluded from society of the Czech republic. Thesis treats of homosexuality and attitude of heterosexual society towards it from historical, medical and sociological conceptions. Social exclusion of homosexuals is examined in four dimensions: social, economics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta