Bc. Anna Jandová

Diplomová práce

Komentovaný překlad odborného textu z oblasti reprodukční medicíny

Commented translation of technical text in the field of reproductive medicine
Anotace:
Diplomová práce se zabývá překladem odborného textu z oblasti reprodukční medicíny. Práce je rozdělena na tři základní části, na část teoretickou, překladovou a praktickou. Teoretická část se věnuje základnímu popisu a členění odborného textu a jeho překladu, odborné terminologii, ekvivalenci a překladatelským transformacím. V překladové části se střídá výchozí text z knihy L. Krugljaka a jeho překlad …více
Abstract:
The diploma thesis deals with translation of technical text in the field of reproductive medicine. The diploma thesis is divided into three main parts, specifically to theoretical part, translation part and practical part. The theoretical part deals with basic characterization and classification of technical text and its translation, special terminology, equivalence and transformations in translation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta