Bc. Jan Vítkovský

Bachelor's thesis

Koordinační dohoda mezi statutárním městem Ostrava a Policií ČR

Coordinating agreement between the City of Ostrava and the Police of the Czech Republic
Abstract:
Tato práce je věnována koordinační dohodě mezi statutárním městem Ostrava a Policií ČR. Cílem práce bylo zhodnotit vzájemnou spolupráci mezi příslušníky Policie ČR a strážníky Městské policie Ostrava. Vyhodnocení probíhalo na základě dotazníkového šetření. Výsledky ukazují, že většina respondentů vzájemnou spolupráci vnímá spíše dobře a případnou spolupráci by prohloubila. Některé další výsledky naznačily …more
Abstract:
This thesis is dedicated to coordinating agreement between the City of Ostrava and the Police of the Czech Republic. The main objective of this thesis is to evaluate a mutual cooperation between the police officers of the Police of the Czech Republic and the Ostrava Municipal Police. The evaluation was based on a survey. The results show that most of the respondents perceive the mutual cooperation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Richard Kordecký
  • Reader: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě