Bc. Simona Říhová

Bakalářská práce

Delikvence mladistvých

Juvenile delinquency
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o delikventním chování mladistvých. Jsou zde vysvětleny důležité pojmy, které v práci nalezneme, a krátce popsány vývojové změny v období adolescence. Důraz je kladen na faktorech vzniku takového jednání, možnostech sankcionování mladistvých a prevenci.
Abstract:
The bachelor thesis deals with delinquent behavior of juveniles. There are important concepts explained, which will be found in the thesis. Developing during their adolescence is shortly described in this thesis. Focus is mostly on the factors of origin of this kind of behavior, juvenile punishment options and how to prevent it.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: RSDr. Ivo Přichystal
  • Oponent: Mgr. Martina Schäferová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace