Tereza GEMBALOVÁ

Diplomová práce

Tablet v základní škole speciální

Tablet in special elementary school
Anotace:
Záměrem, s jakým jsem psala svou diplomovou práci, bylo zjistit, jak žáci v základních školách speciálních pracují s tablety, jak jsou schopni je ovládat, jestli je práce s nimi baví, jak tablety přijímaly atd. Zajímala jsem se o to, jak často se tablety při výuce na těchto školách používají a s jakými aplikacemi žáci pracují. Práci jsem psala také s osobním cílem zjistit, jaký přínos mají tablety …více
Abstract:
The intention with which I wrote my thesis was to find out how the pupils in special schools working with the tablets, how much they are able to deal with them, how much the students enjoy working with them, how they accepted tablets etc. I was interested, how often are tablets used during teaching process at these schools and with which applications pupils work. I wrote my thesis also with my personal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2016
Zveřejnit od: 6. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Adamus, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GEMBALOVÁ, Tereza. Tablet v základní škole speciální. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta