Bc. Magdaléna Macková

Bachelor's thesis

Analýza síly testu pro 2-výběrové parametrické a neparametrické testy střední hodnoty

Analysis of the power of two-sample mean tests
Abstract:
This bachelor thesis deals with a power analysis of two-sample parametric and nonparametric mean tests. In the theoretical part, parametric tests, concretely, two-sample z-test, two-sample t-test, two-sample Welch's t-test, and two-sample nonparametric Wilcoxon test, are introduced. Furthermore, there are derivations of the power curves of the individual tests and relations for the minimum range of …more
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou síly testu pro dvouvýběrové parametrické a neparametrické testy střední hodnoty. V teoretické části jsou představeny parametrické testy, konkrétně dvouvýběrový z-test, dvouvýběrový t-test, dvouvýběrový Welschův t-test a dvouvýběrový neparametrický Wilcoxonův test. Také jsou zde odvozeny silofunkce jednotlivých testů a vztahy pro minimální rozsahy souborů. Praktickou …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Dagmar Lajdová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta