Bc. Magdaléna Macková

Bakalářská práce

Analýza síly testu pro 2-výběrové parametrické a neparametrické testy střední hodnoty

Analysis of the power of two-sample mean tests
Abstract:
This bachelor thesis deals with a power analysis of two-sample parametric and nonparametric mean tests. In the theoretical part, parametric tests, concretely, two-sample z-test, two-sample t-test, two-sample Welch's t-test, and two-sample nonparametric Wilcoxon test, are introduced. Furthermore, there are derivations of the power curves of the individual tests and relations for the minimum range of …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou síly testu pro dvouvýběrové parametrické a neparametrické testy střední hodnoty. V teoretické části jsou představeny parametrické testy, konkrétně dvouvýběrový z-test, dvouvýběrový t-test, dvouvýběrový Welschův t-test a dvouvýběrový neparametrický Wilcoxonův test. Také jsou zde odvozeny silofunkce jednotlivých testů a vztahy pro minimální rozsahy souborů. Praktickou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dagmar Lajdová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Finanční a pojistná matematika