Bc. Pavla Vašková

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup po operaci meziobratlové ploténky

Medical rehabilitation plan and process after intervertebral disc operation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výhřezem meziobratlové ploténky. Je rozčleněna do tří celků. Obecná část obsahuje anatomii a biomechaniku páteře, patogenezi a terapii hernií. Speciální část se věnuje komplexnímu rehabilitačnímu plánu u pacientů s vyhřezlou meziobratlovou ploténkou. Třetí část zahrnuje zpracování kazuistiky u pacienta s hernií disku L5/S1.
Abstract:
The bachelor thesis is engaged in intervertebral disc prolaps. It is divided into three parts. The general part consists of the anatatomy and a biomechanism of spinal column, pathogenesis and therapy of a disc herniation. Special part deals with physiorepeutical complex in patients with intervertebral disc prolaps. In the third part, casuistry, I presented the patient with disc prolaps L5/S1.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Nagyová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta