Bc. Simona Ďurišová

Bachelor's thesis

Spolkový život v Československu ve 20. století na příkladu Sboru dobrovolných hasičů Zlín-Mladcová

Association life in Czechoslovakia in the 20th century on the example of the Volunteer Fire Department from Zlin-Mladcova
Abstract:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá spolkovým životem v Československu ve 20. století zaměřeným na sbor dobrovolných hasičů, konkrétně tedy na SDH Zlín-Mladcová. Práce mapuje celou historii sboru od jeho založení v roce 1936 až do současnosti, včetně významných událostí a úspěchů. Dále se práce zabývá tím, jakou roli hráli dobrovolní hasiči ve společenském životě v obci, jaký byl záměr lidí pro …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with federal life in Czechoslovakia in the 20th century and focused on the Volunteer Fire Department from Zlin-Mladcova. The work maps the entire history of the fire department from its founding in 1936 to the present, including significant events and achievements. Furthermore, the work deals with the role played by volunteer firefighters in the social life of the village …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2022
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta