Romana Uhlíková

Bakalářská práce

Formální a neformální spolky na místní úrovni

Formal and informal local associations
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je zmapování neziskového sektoru na místní úrovni, konkrétně v městysu Dolní Čermná, se zaměřením na formální a neformální charakter organizací. V úvodu jsou uvedena teoretická východiska týkající se organizované občanské společnosti a poté konkrétnější pohled na spolkovou činnost v České republice. Praktická část je zaměřena na analýzu vybraného formálního a neformálního …více
Abstract:
The subject of this thesis is to map the non-profit sector at the local level, specifically in the small town of Dolní Čermná, focusing on the formal and informal character of organizations. In the introduction, the theoretical background of organized civil society is presented and then the work is focused more specifically on the activities of associations in the Czech Republic. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta