Bc. Hana Švehlová, DiS.

Bakalářská práce

Národnostní a etnické menšiny v ČR

National and ethnic minorities in the Czech Republic
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám otázkou národnostních a etnických menšin v České republice. Nejprve se zabývám základním vymezením pojmů, charakterizuji pojmy menšiny, národnostní menšiny, etnické menšiny, diskriminaci a rasismus. Následně popisuji vývoj těchto menšin od roku 1918 do současnosti se zaměřením na jejich právní postavení. Poté se věnuji ochraně menšin, kterou poskytuje Česká republika.
Abstract:
In my thesis I deal with the question of national and ethnic minorities in the Czech Republic. First, I describe the basic definitions of terms, describe the concept of minorities, national minorities, ethnic minorities, discrimination and racism. Then I describe the development of these minorities from 1918 to the present, focusing on their legal status. Then I deal with minority protection which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. František Laštovka
  • Oponent: doc. Dr. iur. Mag. phil. Harald Christian Scheu, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa