Bc. Hana Švehlová, DiS.

Bachelor's thesis

Národnostní a etnické menšiny v ČR

National and ethnic minorities in the Czech Republic
Abstract:
V bakalářské práci se zabývám otázkou národnostních a etnických menšin v České republice. Nejprve se zabývám základním vymezením pojmů, charakterizuji pojmy menšiny, národnostní menšiny, etnické menšiny, diskriminaci a rasismus. Následně popisuji vývoj těchto menšin od roku 1918 do současnosti se zaměřením na jejich právní postavení. Poté se věnuji ochraně menšin, kterou poskytuje Česká republika.
Abstract:
In my thesis I deal with the question of national and ethnic minorities in the Czech Republic. First, I describe the basic definitions of terms, describe the concept of minorities, national minorities, ethnic minorities, discrimination and racism. Then I describe the development of these minorities from 1918 to the present, focusing on their legal status. Then I deal with minority protection which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2012
  • Supervisor: JUDr. František Laštovka
  • Reader: doc. Dr. iur. Mag. phil. Harald Christian Scheu, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní