Bc. Miroslav Čičilla

Diplomová práce

Pakt stability a rastu a spoločná európska mena

Stability and Growth Pact and the single European currency
Abstract:
Thesis entitled "Stability and Growth Pact and the single European currency is given to the development process of European integration up to the very existence of the European Union. Includes stages of economic and monetary union until the creation of a common European currency - the euro, the euro currency adopted rules under the Stability and Growth Pact. More detail is given to the causes of public …více
Abstract:
Diplomová práca s názvom Pakt stability a rastu a spoločná európska mena sa venuje procesu vývoja európskej integrácie až po samotný vznik Európskej únie. Obsahuje etapy budovania Hospodárskej a menovej únie až po vznik spoločnej európskej meny – euro, pravidlá prijatia meny eura vyplývajúcich z Paktu stability a rastu. Podrobnejšie sa venuje príčinám vzniku verejného dlhu ako dôsledku súčasnej finančnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Marta Martincová, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK