Erika Culková

Bachelor's thesis

Mapa péče o novorozence s ikterem

Map newborn care with jaundice
Abstract:
Bakalářská práce na téma "Mapa péče o novorozence s ikterem" je práce teoreticko praktická a je rozdělena na dvě části. Teoretická část bakalářské práce se zabývá problematikou novorozenecké hyperbilirubinémie, její diagnostikou a terapií. Dále je stručně rozvedena charakteristika map péče. V praktické části bakalářské práce jsou vypracovány 3 kazuistiky s následným plánem péče u nedonošených novorozenců …more
Abstract:
Bachelor thesis on "Map newborn care with jaundice" is the work of theoretical - practical and is divided into two parts. The theoretical part of the thesis deals with the problem of neonatal hyperbilirubinemia, its diagnosis and therapy. The following briefly elaborated characteristic maps care. In the practical part of the thesis are drawn three case reports followed the plan of care for preterm …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 8. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2014
  • Supervisor: Mgr. Helena Petržílková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Culková, Erika. Mapa péče o novorozence s ikterem. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

University of Pardubice

Faculty of Health Studies

Bachelor programme / field:
Nursing / Midwife