Bc. Kristýna Kořená

Master's thesis

Strukturní a funkční analýza CRISPR/Cas lokusu v genomu koaguláza-negativních stafylokoků

Structural and functional analysis of CRISPR-Cas locus in genome of coagulase-negative staphylococci
Abstract:
CRISPR/Cas systémy se vyskytují pravděpodobně u více než poloviny bakterií. Kromě jiných obranných mechanismů, jako jsou např. RM systémy, chrání bakteriální buňky před cizorodou DNA. Vzhledem k rozvoji fágové terapie roste význam zkoumání mechanismů, kterými je bakterie chráněna před fágy. CRISPR/Cas však mohou sloužit také jako nástroj pro editaci genomů. Tato diplomová práce je zaměřena na studium …more
Abstract:
CRISPR/Cas systems are probably present in more than half of the bacteria. In addition to other defense mechanisms such as RM systems, CRISPR/Cas protects bacterial cells against foreign DNA. Due to the development of the phage therapy, it is increasingly important to investigate the mechanisms by which bacteria resist phages. However, CRISPR/Cas can also serve as a genome editing tool. This thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2019
  • Supervisor: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
  • Reader: Mgr. Juraj Bosák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta