Bc. Jevhen Šorban

Bakalářská práce

Marketing v oblasti služeb

Marketing of services
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje marketingu v oblasti služeb, konkrétně v oblasti bankovních služeb. Dělí se na dvě části. Teoretická část představuje hlavní termíny z oblasti marketingu a marketingu služeb. Praktická část je zaměřena na vybranou marketingovou kampaň a využití nástrojů komunikačního mixu ve vazbě na cílovou skupinu.
Abstract:
Bachelor thesis is devoted to marketing in services, particularly in banking services. It is divided into two parts. The theoretical part presents the main terms of marketing and marketing services. The practical part is focused on selected marketing campaign and the use of communication mix in relation to the target group.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace