Ing. Ondřej Petr, Ph.D.

Diplomová práce

HDI (nebo alternativní ukazatele) na regionální úrovni na příkladu ČR

HDI (or alternative measures) at regional level: the case of the Czech Republic
Anotace:
Předkládaná práce v první části pojednává o podstatě a základních principech lidského rozvoje, potřebě jeho měření a jeho využití v oblasti politiky. Obsahuje stručné shrnutí dosavadního vývoje v oblasti měření lidského rozvoje a pravidel tvorby složených ukazatelů. Pozornost je věnována mnoha různým příkladům složených ukazatelů, užitým metodám a autorům, kteří se problémem zabývali. Hlavním cílem …více
Abstract:
First part of this study generally deals with substance and basic principles of human development, the need of its measurement and its political usage. It contains brief summary of up to now human development measurement progress and the rules of composite indices-making. It notes many examples of composite indices, used methods and authors concerned about. Main target of this study is to evaluate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta