Bc. Petra Procházková

Diplomová práce

Film im Deutschunterricht. Profit der Entwicklung von Hör-Seh-Kompetenz am Beispiel eines didaktisierten Films.

Film in German class. Profit from the development of hearing and vision competence using the example of a didactic movie production.
Abstract:
This diploma thesis deals with the possibility of using didactic movie in teaching German as a foreign language class and its contribution to improving language skills and competencies in a specific group of language school students. The theoretical part presents the importance of a communicative approach in foreign language teaching and the possibility of film as a medium to support the development …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá možností využití didaktizovaného filmu ve výuce němčiny jako cizího jazyka a jeho přínosu pro zlepšení jazykových dovedností a kompetencí u vybrané skupiny žáků jazykové školy. V teoretické části je představen význam komunikativního přístupu ve výuce cizího jazyka a možností filmu jako média podporujícího jazykové dovednosti a kompetence. Praktická část se zaměřuje na …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Alice Brychová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta