Bc. Martin Kostelník, DiS.

Bakalářská práce

Metody SEO (search engine optimisation) a SEM (search engine marketing) a jejich použití v českém online prostředí

Methods of SEO and SEM and their adoption in Czech online environment
Anotace:
Cílem práce je analyzovat způsoby jak zvýšit efektivnost a přínos internetové reklamy a tato zjištění prověřit na konkrétním podniku. Práce se zaměřuje na oblast optimalizace www stránek pro vyhledávače a dále pak na proklikovou reklamu. Na konkrétním podniku hodnotí ekonomické výsledky před optimalizací a po ní. Z PPC reklamy se snaží vybrat nejefektivnější nástroje.
Abstract:
The goal of the work is to analyse the ways how to increase effectiveness and benefit of an internet advertisement and to prove those findings on a particular enterprise. The work is aimed at the field of optimization of www pages for search engines and then for pay per click advertising. It evaluates the economic results in the particular enterprise before optimization and after it. It tries to choose …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Jan Žák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management