Bc. Lucie ZIEBOVÁ

Master's thesis

Komunikační plán vybrané společnosti se zaměřením na internetový marketing a marketing na sociálních sítích

Communication plan of a selected company with focus to internet marketing and social media marketing
Abstract:
Předložená diplomová práce se zabývá tématem marketingové komunikace na internetu a sociálních sítí společnosti ARC-H, která podniká na B2B trhu. Cílem práce se zjistit, jaký je současný stav marketingové komunikace na internetu a sociálních sítích společnosti ARC-H a předložit komunikační plán pro následující rok. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zpracována na …more
Abstract:
The submitted diploma thesis deals with the topic of marketing communication on the Internet and social networks of the company ARC-H, which operates in the B2B market. The aim of the thesis is to find out the current state of marketing communication on the Internet and social networks of the company ARC-H and to present a communication plan for the following year. The work is divided into theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2022
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZIEBOVÁ, Lucie. Komunikační plán vybrané společnosti se zaměřením na internetový marketing a marketing na sociálních sítích. Plzeň, 2022. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/