Bc. Lucie ZIEBOVÁ

Master's thesis

Komunikační plán vybrané společnosti se zaměřením na internetový marketing a marketing na sociálních sítích

Communication plan of a selected company with focus to internet marketing and social media marketing
Anotácia:
Předložená diplomová práce se zabývá tématem marketingové komunikace na internetu a sociálních sítí společnosti ARC-H, která podniká na B2B trhu. Cílem práce se zjistit, jaký je současný stav marketingové komunikace na internetu a sociálních sítích společnosti ARC-H a předložit komunikační plán pro následující rok. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zpracována na …viac
Abstract:
The submitted diploma thesis deals with the topic of marketing communication on the Internet and social networks of the company ARC-H, which operates in the B2B market. The aim of the thesis is to find out the current state of marketing communication on the Internet and social networks of the company ARC-H and to present a communication plan for the following year. The work is divided into theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2022
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZIEBOVÁ, Lucie. Komunikační plán vybrané společnosti se zaměřením na internetový marketing a marketing na sociálních sítích. Plzeň, 2022. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/