MgA. Ján Molčan, Ph.D.

Disertační práce

Vývoj sonátovej formy v klavírnej tvorbe romantikov prvej polovice 19. storočia (Analýza vplyvov a príčin zmien hudobného myslenia a z toho rezultujúce nároky na interpretáciu)

The Progress of Sonata Form in Piano Works by Romantic Composers in the First Half of the 19th Century (Analysis of Influences and Causes of Musical Thought Changes and Following Demands to the Interpretation)
Abstract:
1. Beginning and indications of sonata form in the D. Scarlatti's work. 2. Following development of sonata form by C. Ph. E. Bach, J. Ch. Bach, the contribution of Mannheim school, J. A. Benda's piano (cembalo) sonatas. 3. Creation of mature classical sonata form by J. Haydn and W. A. Mozart. 4. The influence of Mozart's contemporaries on the form of his piano sonata. 5. Artistic profoundness of Mozart …více
Abstract:
1. Počiatky a náznaky sonátovej formy v tvorbe D. Scarlattiho. 2. Ďalší vývoj sonátovej formy u C. Ph. E. Bacha, J. Ch. Bacha, prínos mannheimskej školy do oblasti sonátovej formy, klavírne (cembalové) sonáty J. A. Bendu. 3. Kryštalizácia klasicistickej sonátovej formy u J. Haydna a W. A. Mozarta. 4. Vplyv Mozartových súčasníkov na formovú stránku jeho klavírnej sonáty. 5. Hĺbka umeleckého vyjadrenia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 12. 2008
  • Vedoucí: prof. Michal Košut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D., doc. MgA. Daniela Velebová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Hudební teorie a pedagogika