Theses 

Financování rozvoje cestovního ruchu z programu Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko – Iva PEŘINOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Iva PEŘINOVÁ

Diplomová práce

Financování rozvoje cestovního ruchu z programu Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

The financing of the tourism development from program Cross-border cooperation between Czech Republic and Free state of Saxony

Anotace: Diplomová práce se zabývá financováním rozvoje cestovního ruchu v obcích prostřednictvím programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko. Práce obsahuje charakteristiku, financování, analýzu silných a slabých stránek programu, dále výzkum významu a vlivu cestovního ruchu na rozvoj obcí a nakonec rozbor projektu, který získal dotaci z tohoto programu.

Abstract: This diploma thesis is concerning the financing of tourismus development in the municipalities through the Objective 3 Cross-border Cooperation Czech Republic - Free State of Saxony. This thesis is including the characteristic, the financing, the analysis of the strengths and weaknesses of the programme, than the research of impact and importance of the tourismus on municipality development and finally the analysis of the project, which received funding from this programme.

Klíčová slova: strukturální fondy, rozvoj cestovního ruchu, obec, dotační území, cíl 3, leadpartner, kooperační partner, Bad Schandau, Česká Kamenice, ERDF

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2011
  • Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marcela Holečková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 18. 11. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

PEŘINOVÁ, Iva. Financování rozvoje cestovního ruchu z programu Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 01:48, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz