Bc. Václav Falta

Bakalářská práce

Přeložka silnice II/324 Obchvat obce Nechanice

Shifting of road II/324 bypass of the municipality Nechanice
Anotace:
Cílem práce je návrh obchvatu obce Nechanice. Navrženo bylo směrové a výškové vedení komunikace, včetně konstrukce vozovky a odvodnění. Obchvat je navržen v kategorii S9,5/80.
Abstract:
Object of the project is the proposal shifting of the road II/324 in Nechanice. It was designed directional and height lead of communication include pavement construction and drainage. Bypass is designed like category S9,5/80.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2011
  • Vedoucí: Ing. Vladislav Borecký

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Falta, Václav. Přeložka silnice II/324 Obchvat obce Nechanice. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní infrastruktura: Dopravní cesta