Bc. Yaroslav Korobka

Diplomová práce

Exchange rates predictions using machine learning methods

Exchange rates predictions using machine learning methods
Anotace:
Základním cílem práce je vyhodnocení metod strojového učení v kontextu predikcí směnného kurzu. Literární přehled pomáhá čtenáři pochopit hlavní minulé a současné trendy v dané oblasti. Teoretické zázemí vymezuje koncepty použité v následujících kapitolách. Metodologie a data jsou věnovány popisu metody a dat, které jsou následně aktivně použité v poslední kapitole výsledků a diskuzi. Na základě výsledků …více
Abstract:
The main goal of the thesis is to evaluate machine learning methods in the context of the exchange-rate predictions. Literature overview helps the reader to understand the main past and present trends in this field. Theoretical background outlines the concepts used in the later chapters. Methodology and data are devoted to the method and data description which are actively used in the last chapter …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Magdalena Šuterová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta