Bc. Yaroslav Korobka

Master's thesis

Exchange rates predictions using machine learning methods

Exchange rates predictions using machine learning methods
Abstract:
Základním cílem práce je vyhodnocení metod strojového učení v kontextu predikcí směnného kurzu. Literární přehled pomáhá čtenáři pochopit hlavní minulé a současné trendy v dané oblasti. Teoretické zázemí vymezuje koncepty použité v následujících kapitolách. Metodologie a data jsou věnovány popisu metody a dat, které jsou následně aktivně použité v poslední kapitole výsledků a diskuzi. Na základě výsledků …more
Abstract:
The main goal of the thesis is to evaluate machine learning methods in the context of the exchange-rate predictions. Literature overview helps the reader to understand the main past and present trends in this field. Theoretical background outlines the concepts used in the later chapters. Methodology and data are devoted to the method and data description which are actively used in the last chapter …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2021
  • Supervisor: doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Reader: Ing. Magdalena Šuterová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Mathematical and Statistical Methods in Economics / Mathematical and Statistical Methods in Economics