Ing. Alena Sládečková

Bakalářská práce

Efektivní komunikace v Public Relations – vyhodnocení případové studie

Effective communication in Public Relations - Case study evaluation
Anotace:
Jak je patrné z mnoha marketingových studií, stojí dnes obor Public Relations na výsluní oblíbenosti a efektivnosti užívaných nástrojů v realizaci marketingových komunikačních kampaní. V dnešní době rychlých změn ve strategiích, které musí flexibilně reagovat na aktuální trendy a posuny na trhu, je podstatou i v oblasti PR dobře zacílit a zvolit správné taktické postupy a vhodné nástroje. Ideálně dosaženým …více
Abstract:
Many marketing studies point out the fact of the Public Relations branch highest popularity and brilliant effectiveness of its methods and tools in marketing communication campaign realizations. In the present reality of turbulent changes in strategies flexibly adapting last trends in business even the PR precisely aims and carefully selects the right tactical methods and tools. The ideal goal of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Jansová
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní