Barbora PETRŮ

Bakalářská práce

Smysl života dětí žijících v dětském domově

The meaning of life of children living in a children's home
Anotace:
Práce se zabývá smyslem života dětí žijících v dětských domovech. Teoretická část práce je zaměřena na dětský domov jako instituci a sociální prá- ci v dětském domově. V práci jsou popsány příčiny umístění dětí do ústavní péče a sociálně-právní ochrana dětí. Dále je popsána rodina a s ní spojené poruchy rodičov- ství a rodin. Je zde zmíněn smysl života a otázky po smyslu existence z pohledu Vik- tora …více
Abstract:
Theoretical part focuses on children's Home as an institution and on social work in children's Home. It describes possible causes for placing children in constitutional care and socially-legal children protection. It also describes family and related di- sorders of parenthood and families. It's mentioned here the meaning of life and questions about the purpose of existence as viewed by Viktor E. Frankl …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETRŮ, Barbora. Smysl života dětí žijících v dětském domově. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses yleajf yleajf/2
29. 4. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
29. 4. 2020
Bulánová, L.
30. 4. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.