Bc. Veronika Juříčková

Diplomová práce

Představy o rodičovském životě osob s kombinovaným postižením

Ideas about Parental Life of Individuals with Disabilities
Anotace:
Práce se zabývá postoji žen s dětskou mozkovou obrnou k vlastnímu rodičovství. Protože se jedná o tabuizované téma, je potřeba o něm mluvit a otevřít ho z pohledu samotných lidí s postižením. Lidé s tímto postižením, které mají od narození, a které je kombinací fyzického a mentálního postižení, jsou velmi specifickou skupinou. O rodičovství těchto osob se nemluví, neexistují služby pro takovéto rodiče …více
Abstract:
Thesis deals with the attitudes of people with combined disabilities (physical and mental disability) to their own parenthood. This topic is still a taboo subject and that’s why to necessary to talk about it and open it from the perspective of the people with disabilities. People with cerebral palsy are handicapped from birth and they are very specific group on whose parentage is not talking, nor are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií