Bc. Petra Gallová

Master's thesis

Analýza cytomegalovirové reaktivity efektorových gamma-delta buněk u zdravých jedinců

Analysis of cytomegalovirus reactivity of effector gamma-delta cells in healthy donors
Abstract:
Lidský cytomegalovirus (CMV) je jeden z nejrozšířenějších virů v lidské populaci, který po primární infekci přetrvává v podobě latentní infekce v organismu. Přestože u imunokompetentních jedinců probíhá infekce často asymptomaticky, u imunokompromitovaných jedinců může způsobit závažné, život ohrožující onemocnění. Mezi nejdůležitější efektorové buňky v anti-CMV reaktivitě patří CMV specifické αβ T …more
Abstract:
Human cytomegalovirus (CMV) is one of the most widespread viruses in human population, which after the primary infection persists lifelong in the body. Although infections are often asymptomatic in most immunocompetent individuals, CMV reactivation in immunocompromised patients can lead to serious life-threatening disease. The most important effector cells in the anti-CMV reactivity are CMV specific …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Andrea Knight, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta