Vladimíra Vinopalová

Bakalářská práce

Stres a jeho vliv na průběh studia a význam sociální opory při jeho zvládání

Stress and its influence on studying and relevance of social support for stress coping
Anotace:
Téma této bakalářské práce se zabývá problematikou stresu, jeho vlivem na průběh studia a významem sociální opory při jeho zvládání. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část je rozdělena do třech kapitol. V první kapitole jsou uváděny základní fakta o stresu, typech stresových situací, metodách jeho zvládání a vlivu na zdravotní stav člověka. Druhá část teoretické práce …více
Abstract:
The main topic of this bachelor´s thesis is to evaluate stress related problems, its influence on the course of study and importance of social support for coping with and managing stress. The thesis comprises of both theoretical and practical parts. The theoretical element consists of three chapters. The first chapter introduces basic information describing stress, types of stress situations, coping …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Šrahůlková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Helena Franke, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College