Bc. et Bc. Gabriela Pinďáková

Diplomová práce

Strategický plán rozvoje kultury ve městě Uherský Brod

Strategic Plan for Development of Culture in Uhersky Brod
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na oblast kultury a strategického plánování jejího rozvoje ve městě Uherský Brod. Úvodní kapitola představuje město, ve zkratce je nastíněno fungování městského úřadu a odbory, které se zabývají záležitostmi kultury. Zmíněna je i historie města a významné osobnosti, které jsou s regionem úzce spojeny. Další kapitola je již podrobněji zaměřena na kulturní instituce, které …více
Abstract:
The thesis is focused on the culture and a strategic planning for its development in Uhersky Brod. The introductory chapter presents the city. In a shortcut is outlined the functioning of the town council and departments that deal with issues of culture. Mentioned is also the city's history and important persons, which are closely associated with the region. Another chapter is specifically focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: PhDr. Petr Macek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře