Ing. Zuzana OPLATKOVÁ

Disertační práce

Metaevoluce - syntéza evolučních algoritmů pomocí symbolické regrese

Metaevolution - Synthesis of Evolutionary Algorithms by Means of Symbolic Regression
Abstract:
This thesis is aimed at the explanation as to how Analytic Programming(AP) could be used for the creation of new optimizing algorithms, probably of evolutionary character. Evolutionary algorithms (EA) are tools for the optimization of difficult tasks. The principle of this thesis is to show that it might be possible to synthesize a powerful algorithm based on evolutionary ideas. The name of this thesis …více
Abstract:
Toto pojednání je zaměřeno na vysvětlení, jak může být Analytické programování (AP) použito pro vytvoření nových optimalizačních algoritmů, pravděpodobně evolučního charakteru. Evoluční algoritmy (EA) jsou nástrojem pro optimalizaci složitých úloh. Jedním z cílů práce je ukázat, že je možné syntetizovat účinný algoritmus, který bude založený na evolučních principech. Toto všechno se skrývá pod pojmem …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2007
Zveřejnit od: 14. 12. 2007
Identifikátor: 9899

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 3. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OPLATKOVÁ, Zuzana. Metaevoluce - syntéza evolučních algoritmů pomocí symbolické regrese. Zlín, 2007. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 14. 12. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 12. 2007 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Technická kybernetika