Petr Prokop

Diplomová práce

Použití symbolické regrese pro Monte-Carlo výběr atributů

Symbolic Regression for Monte-Carlo Feature Selection
Anotace:
Diplomová práce analyzuje možné využití symbolické regrese pro výběr atributů. V práci je navrženo použití genetického programování pro vytvoření klasifikátorů, které jsou následně analyzovány dle navržených metod za účelem získání relevantnosti jednotlivých atributů. Metody jsou porovnány s referenčními metodami pro výběr atributů. Mimo jiné je navržena grafová reprezentace vztahů mezi atributy, částečně …více
Abstract:
Master's thesis aim for possible use of symbolic regression for the feature selection. The thesis proposes use of genetic programming for evolving a classifiers. As follows the classifiers are analyzed according to the proposed methods in order to obtain relevance of attributes. Proposed methods are compared to some reference methods for feature selection. Graph representation of feature relations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Pavel Krömer
  • Oponent: Petr Gajdoš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika