Bc. Miroslav Vereš

Bachelor's thesis

Vývoj open source GIS nástrojů a jejich využití

A development of open source GIS tools and their usage
Abstract:
Abstract: In thesis is analyzed the summary development of features of commercial and open source GIS tools for past 15 years. It´s set evaluation criterion and selected functions are implemented in individual GIS tools. Consecutively, it´s transferred comparison of the two spheres, with a focus on functional deficiencies open source / freeware GIS tools. The result is elaborate quantitative reconciliation …viac
Abstract:
Abstrakt (Česky): V práci je analyzován stručný vývoj funkcí komerčních a open soure GIS nástrojů za uplynutých 15 let. Je stanoveno hodnotící kritérium a vybrané funkce jsou implementovány do jednotlivých GIS nástrojů. Následně je převedeno porovnání obou sfér se zaměřením na funkční nedostatky open soure/freeware GIS nástrojů. Ve výsledku je vypracováno kvantitativní srovnání vybraných GIS funkcí …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karel Kněžínek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics

Práce na příbuzné téma