Bc. Jiří Vrba

Bakalářská práce

Využití GIS v oblasti bezpečnosti silničního provozu

The usage of GIS in a sphere of road traffic safety
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím nástrojů systémů GIS v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Vymezuje základní pojmy z oborů geografických informačních systémů a silniční dopravy, popisuje současnou situaci a nastiňuje perspektivy vývoje využití nástrojů GIS v oblasti bezpečnosti silničního provozu v budoucnu.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the current usage of GIS tools in a sphere of road traffic safety. It defines the basic concepts of the fields of geographic information systems and road transport, describes current situation and explores the possibilities of future progression of the usage of GIS tools in a sphere of road traffic safety.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2014
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Kořínek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vrba, Jiří. Využití GIS v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní