Krystsina KHILA

Bakalářská práce

Analýza jazykových prostředků komerční reklamy v ruských novinách a časopisech

The analysis of language of commercial advertisements in russian newspapers and magazines
Abstract:
The Bachelor's thesis deals with the analysis of language resources used in the advertising texts of the magazine "Avtomir". In the first chapter, we focused on the definition of commercial advertising and advertising discourse. Attention was focused on the structure of advertising texts and language resources. The second chapter presents the results of the analysis of language resources of 30 advertising …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou jazykových prostředků používaných v reklamních textem časopisu ?Avtomir?. V první kapitole jsme se soustředili na definici komerční reklamy a reklamního diskurzu. Pozornost byla zaměřena na strukturu reklamních textů a jakykové prostředky. Druhá kapitola představuje výsledky analýzy jazykových prostředků 30 reklamních textů.
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Bohuslava Němcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KHILA, Krystsina. Analýza jazykových prostředků komerční reklamy v ruských novinách a časopisech . Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/