Bc. Vendula Vlasáková

Bakalářská práce

Inscenace Jiřího Heřmana na scéně Národního divadla Brno – příspěvek k reflexi současné operní režie

Productions of Jiří Heřman at the National Theatre Brno – reflection of actual opera staging
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na operní inscenace režiséra Jiřího Heřmana uvedené na scéně brněnského Národního divadla. Popisuje vybrané operní režiséry v českých divadlech od roku 1989 a také prostředí Národního divadla Brno do nástupu Jiřího Heřmana. Dále je pozornost práce věnována především osobnosti Jiřího Heřmana v souvislosti s jeho působením v čele operního souboru NdB a pojednává o jeho práci …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the opera production of director Jiří Heřman presented on the stage of the National Theatre in Brno. It also describes selected opera directors in Czech theatres since 1989 and the environment of the National Theatre in Brno until the coming of Jiří Heřman. The attention is paid to the personality of Jiří Heřman in connection with his work at the head of the opera …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta