Tereza BUBELOVÁ

Bakalářská práce

Podpůrná opatření v systému předškolního vzdělávání pro děti se zrakovým postižením

Support measures in the system of preschool education for children with visual disabilities
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je zjištění informací z oblasti podpůrných opatření v systému předškolního vzdělávání pro děti se zrakovým postižením. Tato bakalářská práce se skládá z části teoretické a z části praktické. V teoretické části se zabývám nejprve obecnou charakteristikou zrakového postižení. Dále se věnuji problematice podpůrných opatření a při tom čerpám především z nejaktuálnějších vyhlášek …více
Abstract:
The aim of this thesis is to collect information from the area of support measures in the system of preschool education for children with visual disabilities. This bachelor thesis contains both, theoretical and practical part. In the theoretical part, firstly, it is focused on the general characteristics of the visual disability. Further, it is dealt with the issue of support measures. The data are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Novohradská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUBELOVÁ, Tereza. Podpůrná opatření v systému předškolního vzdělávání pro děti se zrakovým postižením. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta